Ei of IJ

Het dictee van 20.11.2018

Ei of IJ

Wie gebruikt bijl, vijl en beitel?
Dat heet niet gerief maar gerij  gerei.
Wie jaagt er nog met boog en pijl?
Gewichten worden geijkt.
Je zult de deurstijl blijkbaar opnieuw moeten beitsen.
Die weet er ook niet bijster veel van.
Die lijst is mooier dan het schilderij…
Een steile helling maar een peilloze diepte.
Laat die vleierij maar daarmee bereik je toch niets.
Die krijsende en kijvende menigte bedreigde de autoriteiten.