Categorie archief: dictee

Ei of IJ

Het dictee van 20.11.2018

Ei of IJ

Wie gebruikt bijl, vijl en beitel?
Dat heet niet gerief maar gerij  gerei.
Wie jaagt er nog met boog en pijl?
Gewichten worden geijkt.
Je zult de deurstijl blijkbaar opnieuw moeten beitsen.
Die weet er ook niet bijster veel van.
Die lijst is mooier dan het schilderij…
Een steile helling maar een peilloze diepte.
Laat die vleierij maar daarmee bereik je toch niets.
Die krijsende en kijvende menigte bedreigde de autoriteiten.

 

Het dictee van 13.11.2018

Tegen de middag vertrokken alle deelnemers, sommigen te voet, anderen per trein, de meesten echter per auto.

Geen van beiden wou een handje toesteken.

Vele van de bezoekers leken ontevreden.

We hebben de glazen uitgepakt, maar sommige zijn beschadigd, andere gebroken.

Miljoenen lijden nog honger in onze moderne wereld.

Domme mensen zien hoog op tegen de geleerden.

Behalve enige leden uit Gent, waren er ook verscheidene uit Hasselt en enkele uit Leuven op de vergadering; die van Antwerpen waren die enigen die op tijd kwamen.

Die geslaagden kandidaten waren erg luidruchtig, die gezakten keken sip.

Hoeveel gezakten waren er?

Het dictee van 06.11.2018

De beantwoorde vraag was erg moeilijk maar hij beantwoordde ze uitstekend.

Met ontblote armen ging hij aan ’t werk.

De verbrede trottoirs hebben onze straat heel wat vermooid.

De jager doodde een twintigtal konijntjes; wat vangt hij aan met al dat gedode wild?

De grootte van die vergrote foto is wat tegengevallen.

Je besteedde veel te veel tijd aan je hobby; de daaraan bestede tijd kon je wel nuttiger gebruiken.

Te sterk gekruide spijzen zijn niet gezond.