Prettig kerstfeest !

„… op de derde dag na de geboorte van de Heer verliet Maria de grot en ging naar een stal.
Ze legde het jongetje in een kribbe en een os en een ezel aanbaden hem.
Zo ging in vervulling wat door de profeet Jesaja is gezegd:
‘Een os kent z’n bezitter en een ezel de kribbe van zijn meester’“